Perusvalikko täällä

Leverans

Leverans till dig från fabrik

KValitet

Endast bra material

Frakt

frakt och handläggningsavgift om 50.-

Previous
Next

För att bredda produktprogrammet samt erbjuda ett totalkoncept av transportlådor och väskor med en hög kvalitetsnivå, presenterar vi två olika fabrikat av plastcase.

Självklart erbjuder vi till dessa lådor även vår erfarenhet när det gäller att forma din inredning för bästa möjliga transportlösning. En enkel inredning eller en formfräst lösning gör att ni kan transportera era produkter utan bekymmer och med en hög säkerhet.

3 st lättviktsprofiler som inte sätter några begränsningar i storlek

999 kr

1  U Rack Panel Black

Serie utformad med tanke på små produktioner och transporter...

999 kr

90* hörnprofiler, classic butterflylås samt kulhörn

999 kr

Finns i åtta prisvärda och eleganta storlekar och färger

999 kr

Holmberg Cases skall konstruera, tillverka och tillhandahålla specialväskor, flightcases och racksystem som helt tillfredsställer kundens krav på funktion och design.

För att uppnå detta skall vi ha ett brett sortiment av beslag och tillbehör att erbjuda.

Vi skall dessutom importera, distribuera och sälja komponenter för tillverkning av specialväskor och flightcase, samt artiklar ur våra huvudleverantörers produktprogram som passar in i vårt sortiment.

Största delen av de flightcase vi tillverkar är unika enheter som konstrueras utifrån kundspecifikationer.

Vi utgår från kundens produkter och önskemål, lägger till vår mångåriga erfarenhet och presenterar en lösning med HBC kvalitet.

Att arbeta i CAD-miljö är en självklarhet i vår vardag, liksom vårt interna kvalitetssystem som styr varje förfrågan eller order till att behandlas på samma sätt varje gång.

För att klara våra högt ställda krav på slutprodukten har vi sett till att alltid ha en maskinpark som gör det möjligt att på ett rationellt sätt uppnå målen. Med hjälp av CNC teknik, automatiska nitmaskiner, moderna aluminiumsågar och specialmaskiner för inredningsmaterial tillverkar vi produkter som tål att handskas med.

Samma kvalitetstänkande gäller även vårt val av leverantörer och deras produkter. Hittar vi inte det vi söker tar vi tillsammans fram det som saknas. Merparten av de aluminiumprofiler vi använder är specialdesignade för oss, liksom en stor del av beslagen.

Leverantörer som vet vad vi står för och som levererar produkter utifrån detta är bland andra:

 • Penn-Elcom Beslag mm
 • SAPA Aluminiumprofiler
 • Koskisen Plywood

Kvalitetspolicy Holmberg Cases Sweden AB

Vi skall alla gemensamt arbeta för att få nöjda kunder och god lönsamhet. Dessa faktorer ger oss möjlighet att skapa ett bra arbetsklimat på vårt företag.

För att uppnå detta skall vi:

 • bemöta alla kunder på ett positivt sätt
 • förvissa oss om kundens krav på produkten
 • endast använda bra material
 • producera bra kvalitet på varje avdelning
 • ha som målsättning att göra rätt från början
 • inte acceptera att leverera några felaktiga produkter till nästa operation
 • leverera rätt produkt i rätt tid
 • kontinuerligt arbeta med att utveckla nya produkter och lösningar

Holmberg Cases Sweden AB (nedan HBC)

HBC värnar om personlig integritet och vill genom denna integritetspolicy informera om hur vi hanterar personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Ansvarig
HBC är personuppgiftsansvarig.

Registrerade uppgifter
Kontaktuppgifter registreras i samband med förfrågan/offert/köp av våra produkter/tjänster.

Vid första kontakt/ förfrågan, registreras namn/ företagsnamn, organisationsnummer/ personnummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och e-post.

Ändamål
Personuppgifter används för administration av beställda produkter/tjänster.

Lagring
Personuppgifter registreras i vårt affärssystem och behandlas endast av HBC.

HBC sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Du kan när som helst meddela att vi ska ändra uppgifter eller radera uppgifterna från vårt register.

Säkerhet
HBC har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

Kontakt
Vid frågor om behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@hbc.se

Haparanda den 14/5-2018

1. Dessa villkor är godkända av bägge parter i.o.m. order om ej annat avtalats skriftligen

2. Beställning av specialbyggda case skall åtföljas av skriftliga måttuppgifter och skriftlig beställning. Köparen ansvarar för att angivna mått är korrekta. HBC förbehåller sig rätten att i speciella fall debitera dellikvid i förskott.

3. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varor eller del därav, vilka av HBC överlämnats till köparen före eller efter avtalets slutande, förblir HBC egendom. De får ej utan HBCs medgivande kopieras eller utlämnas av köparen till tredje part.

4. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varor eller del därav, vilka av köparen överlämnats till HBC före eller efter avtalets slutande, förblir köparens egendom. De får ej utan dennes medgivande användas av HBC eller kopieras, utlämnas eller på annat sätt ges till tredje part. Detta gäller ej allmänna publikationer typ kataloguppgifter, servicemanualer osv.

5. Finnes i köparens order icke någon kvalitetsbestämmelse, anses beställningen avse den kvalitet som är gängse för den beställda produkten.

6. Av HBC lämnad offert gäller 30 dagar, om ej annat angives. Offert gäller odelad beställning. Såvida ej annat angives i offert eller ordererkännande tillkommer till offererat pris eventuella lastpallar och pallkragar som debiteras separat. Övrigt standardemballage ingår i priset.

7. Ordererkännande, mot vilken köparen icke framställer anmärkning, inom 5 dagar, anses till alla delar godkänt.

8. Av HBC angivna leveranstider på ordererkännandet avser leverans från vårt lager senast angiven vecka/dag. Alla leveranser, om ej annat överenskommits, sker fritt vår fabrik i Haparanda.

9. Eventuella returer skall godkännas av HBC innan varan returneras. Returfrakter bekostas av avsändaren.Returer av specialbeställda case godkännes ej.

10. Betalningsvillkor för leveranser är postförskott/efterkrav om ej annat överenskommits. Eventuell kredit efter sedvanlig prövning. Vid försenad betalning äger HBC rätten att debitera dröjsmålsränta med diskonto + 8% . Betalning skall ske i rätt tid även om köparen framställt reklamation mot leverans såvida vi ej godtagit reklamationen. Vid utebliven betalning lämnas fodran över till SUNDEA för inkasso. För ej utlösta paket/postförskott debiteras frakt och handläggningsavgift om 50.-.

11. De levererade produkterna förblir HBCs egendom tills full betalning skett.

12. Eventuella produkter behäftade med material och/eller fabrikationsfel repareras kostnadsfritt. Kopia av inköpshandling skall bifogas. Hjul omfattas ej av någon garanti.

13. HBCs garantiansvar avser inte fel, som är beroende av material som tillhandahållits av köpare eller som är beroende av en av köparen föreskriven konstruktion.